Infaq & Shodaqoh untuk Yatim Dhuafa

Infaq & Shodaqoh untuk Yatim Dhuafa

fc053116-c1d1-47cf-9b3d-f0f214c6463c.jpg

 

d91051db-3925-445b-9188-5d05e5c5de80.jpg

Rasulullah SAW. Bersabda:

???? ??????? ???????

“Bersihkan Harta mu dengan Zakat!”

ZAKAT merupakan Salah Satu Kewajiban yang harus di Tunaikan Oleh setiap Muslim Yang sudah memenuhi kriteria / Nishob.
Secara umum, zakat terbagi atas 2 (dua) yakni zakat fitrah dan zakatmaal. 

Secara lebih rinci, zakat maal terdiri dari zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat saham, zakat perusahaan, dan lain-lain.

Diantara Keutamaan Zakat Adalah:

 1. Sifat Penghuni Surga
 2. Mendapat Rahmat Allah
 3. Memberihkan Harta
 4. Diberi Naungan Di Padang Mahsyar
 5. Membuka Pintu-Pintu rezeki
 6. Menjadi Sebab Turunya Kebaikan
 7. Menghapuskan Dosa dan Kesalahan
 8. Menjadi Bukti Keimanan
 9. Bentuk Kepedulian Terhadap Sesama, Dll.
Zakat yang terkumpul akan kami kelola untuk disalurkan kepada asnaf-asnaf yang telah ditetapkan.

Semoga Melalui Zakat ini Para Muzakki semakin diberi keberkahan Harta oleh Allah Swt. Amiin.

  Tidak ada update baru belum

10 May 2021

Muhammad Salman
Rp 600.314

10 May 2021

Eko Hardjanto
Rp 300.471

10 May 2021

Alumni SMANSA Bogor 92
Rp 500.258

10 May 2021

Dindin Suzaridian
Rp 500.136

10 May 2021

Rohimah 29
Rp 250.115

10 May 2021

DPP HA IPB
Rp 2.000.239

10 May 2021

Hamba Allah
Rp 300.213

Asting is a non-profit organization to support people worldwide and keep an eye in the future Support.

Contact

666 road, broklyn street new york 600

Support

With enthusiastic employees and volunteers, we are ready to support you no matter any time.

© Copyright 2021 by Ovatheme